Pembangunan Profesionalisme / Profesionalisme Development

 • Phone: 03-87328000

  Pengarah Pembangunan Profesionalisme
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.

  Timbalan Pengarah (Seksyen Piawaian Profesionalisme)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb. 8346

  Penguasa Penjara (piawaian)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8015

  Timbalan Penguasa Penjara (Piawaian)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb. 8126

  Penolong Penguasa Penjara (Piawaian)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8554

  Timbalan Penguasa Penjara
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb. 8016

  Penolong Penguasa Penjara (Hal Ehwal Staf)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb. 8377

  Penolong Penguasa Penjara

 • Phone: 03-87328000 samb.

  Sarjan Mejar Penjara
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8238

  Ketua Inspektor Penjara (Hal Ehwal Staf)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8175

  Ketua Inspektor Penjara (Piawaian)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb. 8402

  Penolong Penguasa Penjara (Piawaian)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb. 8586

  Inspektor Penjara (Hal Ehwal Staf))
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb. 8113

  Setiausaha Pejabat
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb. 8550

  Sarjan Mejar Penjara (Hal Ehwal Staf)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8548/8023

  Sarjan Penjara (Hal Ehwal Staf)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8022

  Sarjan Penjara (Hal Ehwal Staf)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8029

  Sarjan Penjara (Hal Ehwal Staf)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb. 8034

  Sarjan Penjara (Hal Ehwal Staf)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8117

  Sarjan Penjara (Hal Ehwal Staf)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.