Parol & Perkhidmatan Komuniti / Parole & Community Services

 • Phone: 03-87328000 samb.

  Pengarah Bahagian Parol & Perkhidmatan Komuniti
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb. 8414

  Timbalan Pengarah (Ketua Seksyen Parol)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.

  Timbalan Pengarah (Ketua Seksyen Perkhidmatan Komuniti)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8376

  Penguasa Penjara (Seksyen Parol)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb. 8358

  Penguasa Penjara (Seksyen Komuniti)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 06-2881210

  Bahagian Parol & Perkhidmatan Komuniti Negeri Melaka

 • Phone: 03-87328000 samb.8063

  Timbalan Penguasa Penjara (Seksyen Komuniti)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8374

  Penolong Penguasa Penjara (Seksyen Parol)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8809

  Ketua Inspektor Penjara (Seksyen Parol)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb. 8329

  Ketua Inspektor Penjara (Seksyen Parol)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb. 8809

  Pembantu Pegawai Latihan Vokasional (Seksyen Parol)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8344

  Inspektor Penjara (Seksyen Parol)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8331

  Inspektor Penjara (Seksyen Komuniti)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8329

  Inspektor Penjara (Seksyen Parol)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8330

  Inspektor Penjara (Seksyen Komuniti)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8331

  Inspektor Penjara (Seksyen Parol)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8332

  Inspektor Penjara (Seksyen Komuniti)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb. 8331

  Inspektor Penjara (Seksyen Parol)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb. 8414

  Setiausaha Pejabat (Seksyen Parol)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8371

  Penolong Akauntan (Seksyen Parol)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.