PYM Pusat Pemulihan Pemasyarakatan Kem Batu 10, Kuantan
Phone:
09-5382009
Fax:
09-53816640