Ketua Pengarah Penjara
:
03-87368545
Timb. Ketua Pengarah (Keselamatan & Koreksional)
:
03-87337953
Timb. Ketua Pengarah (Pengurusan)
:
03-87340342
Urusetia, Bahagian Dasar Kepenjaraan
:
03-87399205
Pengarah Bahagian Keselamatan & Inteligen
:
03-87361468
Bahagian Keselamatan 1
:
03-87348084
Bahagian Keselamatan 2
:
03-87349524
Bilik Gerakan
:
03-87372342
Unit Risikan & Siasatan
:
06-7911013
Unit K9
:
03-87394769
Unit Pusat Kawalan & Komunikasi (GIRN)
:
03-87348084
Pengarah Dasar Kepenjaraan
:
03-87328099
Bahagian Dasar Kepenjaraan
:
03-87374194
Pengarah Bahagian Pengurusan Banduan
:
03-87338601
Unit Pemulihan, Seksyen Pemulihan & Rawatan
:
03-87349019
Unit Rawatan, Seksyen Pemulihan & Rawatan
:
03-87399421
Seksyen Vokasional & Industri
:
03-87340545
Bahagian Pembangunan & Perolehan
:
03-87373229
Stor Pusat
:
03-87333249
Unit Perkhidmatan dan Perjawatan, Bahagian Sumber Manusia & Pentadbiran
:
03-87340593
Unit Naik Pangkat & Tatatertib, Bahagian Sumber Manusia & Pentadbiran
:
03-87337964
Seksyen Pentadbiran, Bahagian Sumber Manusia & Pentadbiran
:
03-87394939
Pengarah Bahagian Kewangan
:
03-97340791
Bahagian Kewangan
:
03-87337975
Bahagian Teknologi Maklumat
:
03-87371098
Bahagian Parol & Perkhidmatan Komuniti
:
03-87341805
Bahagian Pemindahan Banduan Asing (TOP)
:
03-87344182
Bahagian Pembangunan Profesionalisme
:
03-87337967
Unit Perundangan
:
03-87365459