Parol & Perkhidmatan Komuniti / Parole & Community Services

 • Phone: 03-87328000 samb.

  Penguasa Penjara (Seksyen Perkhidmatan Komuniti)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb. 4014

  Penguasa Penjara (Seksyen Perkhidmatan Komuniti)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8358

  Ketua Inspektor Penjara (Seksyen Perkhidmatan Kamuniti)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb. 8809

  Ketua Inspektor Penjara (Seksyen Perkhidmatan Kamuniti)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb. 8358

  Inspektor Penjara (Seksyen Perkhidmatan Komuniti)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.

  Inspektor Penjara (Seksyen Perkhidmatan Kamuniti)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb. 8809

  Pembantu Pegawai Latihan Vokasional (Seksyen Perkhidmatan Komuniti)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb. 8374

  Sarjan Penjara (Seksyen Perkhidmatan Komuniti)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8332

  Sarjan Penjara (Seksyen Perkhidmatan Komuniti)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb. 8332

  Wadar Penjara (Seksyen Perkhidmatan Komuniti)

 • Phone: 03-87328000 samb. 8334

  Inspektor Penjara (Seksyen Parol)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.